– Utrzymanie ulic i chodników

Dział realizuje zadanie zimowego utrzymania gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg, ulic, mostów, chodników, placów, terenów i działek drogowych, a także pozimowego oczyszczania oraz utrzymania czystości i porządku na terenach będących własnością i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Przemyśl.

Back to top