– Zieleń

Dział zajmuje się realizacją zadań powierzonych przez Gminę Miejską Przemyśl, związanych przede wszystkim z utrzymaniem czystości terenów miejskich, a także utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej w mieście.

Realizowane zadania:
– utrzymanie Parku Miejskiego,
– utrzymanie terenów rekreacyjnych na Zniesieniu,
– utrzymanie doliny Sanu,
– utrzymanie terenów należących do gminy w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części miasta,
– utrzymanie w czystości pasów drogowych,
– utrzymanie placów zabaw,
– utrzymanie fontanny w Rynku,
– utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych,
– utrzymanie zimowe mostów, placów i chodników na terenie miasta Przemyśla,
– wycinka i pielęgnacja drzew na terenie Parku Miejskiego i Cmentarzy Przemyskich.


Prace pielęgnacyjne na ulicy Wybrzeże Jana Pawła II, w okolicy nowej kładki rowerowej na rzece San.


Prace pielęgnacyjne przy ulicy Lwowskiej – droga do przejścia granicznego w Medyce.

Back to top