– Utrzymanie pasów drogowych

Dział zajmuje się realizacją zadań polegajcych na utrzymaniu gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg w czystości.

Prace pielęgnacyjne przy Aleii Solidarności – obwodnica Przemyśla.

Back to top