– Pielęgnacja i wycinka drzew

Do zadań powierzonych Zakładowi Usług Komunalnych w Przemyślu, należy również utrzymanie i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej na Przemyskich Cmentarzach oraz w Parku Miejskim.

Park Zamkowy im. Mariana Strońskiego w Przemyślu o powierzchni blisko 20 ha jest uważany za jeden z najpiękniejszych parków miejskich w Polsce. Początki parku usytuowanego na wzgórzach opadających ku dolinie Sanu sięgają 1842 roku. Drzewa i krzewy zaczęto tu sadzić w przemyślany sposób pod koniec XIX wieku, po założeniu w 1890 roku Towarzystwa Upiększania Miasta.
Na terenie parku zobaczymy wiele gatunków drzew i krzewów, m.in.: grab, buk, dąb, brzozę, pomnikowe topole białe, żywotnik, miłorząb, magnolię i kasztanowiec, zaobserwujemy tu także kilkadziesiąt gatunków ptaków. Przez park przebiega niebieski szlak spacerowy oraz czerwony szlak turystyczny łączący Przemyśl z Sanokiem.

Zieleń na Cmentarzu Zasanie

Back to top