– Dział Robót Drogowych

Dział zajmuje się realizacją zadań powierzonych przez Gminę Miejską Przemyśl związaną utrzymaniem infrastruktury drogowej w mieście.

Realizowane zadania:

– wykonywanie robót związanych z oznakowaniem pionowym, oznakowaniem poziomym, utrzymaniem sygnalizacji świetlnej oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl,

– wykonywanie robót związanych z naprawą i utrzymaniem pasów drogowych,

–  wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic,

– wykonywanie remontów i bieżących napraw ciągów pieszych (alejek) na cmentarzach komunalnych w parkach oraz wykonywanie innych prac(remontowych i inwestycyjnych) na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl,

-malowanie pasów drogowych,

-budowa placów zabaw i siłowni terenowych. 


Back to top