ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Spółka z o.o.

    Podstawową działalnością jest eksploatacja Składowiska Odpadów. Powołany został jako zakład budżetowy Uchwałą Rady Miejskiej nr 124/2003 z dnia 23 października 2003 r., przekształcony z dniem 1.01.2014 na Spółkę z o.o.
   Jako jedno z ogniw miejskich służb komunalnych działamy profesjonalnie mając na uwadze troskę o środowisko naturalne, oraz dobra naszych pracowników.

Nasze motto:

Profesjonalizm
Zaufanie
Ekologia