ZUK

Nasze zadania

ZIELEŃ

CMENTARZE

USŁUGI

Nasze motto:

Profesjonalizm

Zachowanie lub postawa świadcząca o wykonywaniu czynności w sposób zgodny ze sztuką lub wykonywanym zawodem.

Zaufanie

Zaufanie wobec przedsiębiorstwa jest to wiedza lub wiara, że jego działania oraz ich wyniki okażą się zgodne z naszym życzeniem.

Ekologia

Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem.

Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o., jako samorządowa spółka prawa handlowego działa na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl i wykonuje zadania własne gminy.

Dane teleadresowe

Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o.
ul. Juliusza Słowackiego 104
37-700 Przemyśl
NIP: 795-25-28-456 REGON: 181060088

Kontakt

 16 678 24 84
 16 678 67 83 (FAX)
 sekretariat@zukprzemysl.pl
 zukprzemysl@poczta.onet.pl

Back to top