– Składowisko odpadów

Składowisko odpadów

W dniu 1 maja 2004 roku zostało oddane do eksploatacji nowoczesne składowisko odpadów komunalnych, przewidziane do obsługi ok. 140 tys. mieszkańców (100% mieszkańców miasta i ok. 80% mieszkańców powiatu ziemskiego).

Nowoczesne składowisko to obiekt inżynierski o dużym nasyceniu skomplikowanego uzbrojenia technicznego i technologicznego. Zakład obejmuje ok. 9 ha ogrodzonego terenu. Teren dla składowania o docelowo 6,65 ha podzielonego na 7 kwater, przy czym 4 kwatery są aktualnie w trakcie eksploatacji, a 3 pozostałe będą realizowane w latach 2017-2018. Docelowa pojemność 7 kwater to 1.200.000 m3, co pozwoli na użytkowanie składowiska co najmniej do roku 2030. Do końca lipca 2012 r. przyjęto ok. 241 tys. Mg odpadów, co daje średnią ok. 2360 Mg/miesiąc.

Składowisko odpadów zostało wydzierżawione na 30 lat Zakładom Usługowym „Południe” Sp. z o.o.

ZUK HQ

Na terenie Składowiska odpadów zarządzanego przez Zakłady Usługowe Południe, znajduje się bezpłatna Ścieżka edukacyjna.

Ścieżka Duże

W celu umówienia wizyty, prosimy kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Zakładów Usługowych Południe.

Zdjęcia archiwalne grup odwiedzajcych ścieżkę edukacyjną z okresu, kiedy zarządcą składowiska odpadów był Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu.

Back to top