– Utrzymanie małej architektury i placów zabaw

Zadanie obejmuje wykonywanie bieżących napraw i remontów urządzeń małej architektury, to jest ławek, na terenach miejskich, urządzeń zabawowych na placach zabaw należących do Gminy Miejskiej Przemyśl.

Na zdjęciach dwa place zabaw zlokalizowane w parku Miejskim w Przemyślu, w okolicy Domku Ogrodnika. Przez bywalców nazywane górnym i dolnym, ze względu na swoją lokalizację w terenie.

Back to top